Skrotens tidlösa evighetsmaskiner

En gång i tiden var de någons blänkande stolthet – som de rattade i ett Sverige där vänstertrafik gällde, rökning i bilen var en självklarhet och bilbälten var extrautrustning. Men det var även en tid då bilar byggdes för att hålla – länge.

Text och foto: Jens Flyckt

Krönika. Höstlöven faller över över motorhuvar och det blir svårt att avgöra om färgerna kommer från flagande lacker eller klorofyll. I fordon som har kvar rutor rinner kondensen på insidan. Här står de – övergivna och bortglömda, tätt travade på och intill varandra.

Bilskroten må vara en plats som väldigt få personer förknippar med naturen. Ändå är naturen i högsta grad närvarande i träd som växer genom bagagerum och grön mossa som för varje år erövrar nya ytor av vad som en gång var blänkande lack, men som för länge sedan övergått i rostbruna nyanser. Det här är numera sällsynta platser – bakgårdar och igenväxta verkstadsplaner, där bilar, lastbilar, bussar, och maskiner blev stående för långe sedan.

Det människan en gång tog tar naturen nu tillbaka. Det är en enad armé av organismer, från sorkar i handskfacket, till algerna på rutorna, insekterna i inredningarna och vildsvin som bökar i jorden intill fälgarna, som står för nerbrytningen.

Dessa fordon är spår från efterkrigsårens Sverige då allting var möjligt och vanligt folk fick råd med bil, vilket innebar en revolution för vanligt folks frihet och möjlighet att semestra på egen hand – utan att förlita sig på cykel eller tåg.

Det här handlar inte enbart om nostalgi. I dessa travar av rostbruna karosser finns något som gått förlorat. Dessa veteranfordon, oavsett om de fortfarande är i trafik eller står bortglömda bakom någon lada, är kvarlevor från ett förlorat samhälle.

Under större delen av bilismens historia, som tog sin början i slutet av 1800-talet, byggdes bilar för att hålla – länge. Då fanns det inget inbyggt bäst före-datum som idag. En bil kunde i teorin hålla hur länge som helst. Fortfarande rullar det bilar på vägarna – hundra år efter de tillverkades.

Men merparten av dåtidens fordon höll inte särskilt länge. Dåligt vägar, vägsalt i kombination med obefintligt rostskydd, känsliga konstruktioner som gjorde att rosten snabbt fick fäste och dåliga oljor innebar att många bilar, lastbilar, bussar etcetera inte höll särskilt länge – ofta inte mer än tio år.

Men hade det inte varit för alla dessa faktorer som förkortade bilarnas livslängd, så hade betydligt fler av dem rullat än idag.

Mycket av denna hållbarhet handlar om att dåtidens bilar byggde med en enkel och analog teknik. Om man idag hittar en bil som ställdes av i någon lada under 1900-talets första hälft, så krävs det i regel inga större ansträngningar för att starta den. Det brukar inte krävas mer än ett nytt batteri, byte av motorolja, nya tänddelar, översyn av bränslesystem och ny bensin. Sedan går motorn.

Men om någon idag skulle ställa undan en bil som är ett par år gammal på samma sätt i samma lada, så kom mer den garanterat inte gå att starta lika lätt om sjuttio år. I moderna bilar finns flera kilometer med elkabel. Funktioner som förr styrkdes mekaniskt med länkage, vakuum och vajrar, styrs idag av datorer, elmotorer, olika kretsar, signaler och annan mycket känslig elektronik.

Tidens tand i kombination med system som stått strömlösa under lång tid, fukt, galvaniska strömmar och andra faktorer, kommer inte vara nådiga mot en modern bil.
Skulle mot all förmodan all elektronik överleva bilens törnrosasömn, så är frågan om kompetensen om femtio år finns att hantera mjukvaran från 2020-tal. Dagens miljövänliga plaster och gummin, i till exempel multiremmar, slangar, spjällhus, insug och instrument, kommer vara pulverisserade efter åren i ladan.

Dock inte sagt att allt var bättre förr och att folk ska börja köra gamla bakhjulsdrivna veteranbilar med fallförgasare, stötstångsmotorer, urusel väghållning, 6-voltssystem, och värdelös krocksäkerhet. En modern bil kan inte jämföras med en veteran när det gäller till exempel bromsar och inte minst trafik- och krocksäkerhet.

Men det finns en mycket påtaglig och besvärande motsägelse i kontrasten mellan Forden som stått i skogen sedan 1960-talet, och den nya bilen som rullar ut från bilhallen. Perspektiven har vänts upp och ner.

När andra världskriget nyligen hade slutat och begrepp som växthuseffekt och hållbarhet ännu inte var uppfunna, då höll grejerna. Idag, när miljötänket finns överallt, betande kor ses som ett tecken på världens undergång och köp av en plastpåse betraktas som en dödssynd, byggs bilar för att de inte ska hålla och att folk ska köpa nytt efter tio år – i miljöns namn.


Slagsta hällristning – berättelsen om ett sensationellt fynd.


1971 påträffades Slagstaristningen – den största kända hällristningen i Stockholms län. Hällristningsexperten Sven-Gunnar Broström minns hur fyndet gjordes och kan avslöja nya detaljer om ristningens gåtfulla bildvärld.

Text och foto: Jens Flyckt

Slagstaristningen, som gjordes för nästan 3 000 år sedan, ligger mellan E4:an och Botkyrkaleden – inte långt från Stockholmsförorten Fittja.

-Det är mycket hög kvalitet på Slagstaristningen. Den har allt. Där finns en för bronsåldern typisk människofigur, med kraftiga vader och svajande kropp, en fotsula, flera skepp, djur och 170 skålgropar, säger Sven Gunnar Broström.

Bronsålderns människor hade inget skriftspråk, men de efterlämnade en rik och gåtfull bildvärld som vi bara kan ana innebörden av. Närbild på Slagstaristningen människofigur.

Knappt två kilometer från ristningen ligger Hallundaboplatsen – en flera hektar stor boplats från bronsåldern. Där har arkeologerna bland annat funnit rester av flera långhus och en omfattande bronsgjutning.

-Det finns mycket bronsålder i Botkyrka, säger Sven-Gunnar Broström när Sverigereportage träffar honom vid Slagstaristningen en oktoberdag 2020.

Sven-Gunnar Broström vid Slagstaristningen. Bakom träden i bakgrunden passerar tusentals fordon på E4:an varje dygn.

Sven-Gunnar Broström, som idag är 75 år, blev intresserad av arkeologi redan som elvaåring. Hans yrkeskarriär inom arkeologin är på många sätt unik.
Som 24-åring besökte han den arkeologiska undersökning som pågick i närheten av den plats där Slagstaristningen påträffades.

-Jag har haft förmånen att få utveckla min hobby till mitt arbete. Jag har inventerat hällristningar professionellt i många år. Senast för några veckor sedan hittade jag nya skepsristningar utanför Enköping i samband med ett arkeologiskt forskningsprojekt. Men jag har aldrig läst arkeologi, säger han

Slagstaristningen, inte långt från förorten Fittja, är den största kända hällristningen i Stockholms län. Den upptäcktes 1971 av den jämtländska amatörarkeologen Rudolf Hansson.

Idag består trakten runt Slagstaristningen av betong och asfalt. Dånet från biltrafiken är hela tiden närvarande. Men på bronsåldern var detta en skärgård. Alldeles i närheten låg en havsvik, som har försvunnit genom landhöjningen.

Sven-Gunnar Broström.

Det var den jämtländska amatörarkeologen Rudolf Hansson som hittade ristningen. Sven-Gunnar berättar att det pågick undersökningar av ett gravfält i Slagsta i samband med bygget av Botkyrkaleden. Som 24-åring besökte han undersökningen och lärde då känna Rudolf Hansson.

Rudolf Hansson gick ur tiden 1988.

Vem var Rudolf Hansson?

-Rudolf var amatörarkeolog som jag. Han hade kommit ner från Jämtland med sin hustru och några vänner för att jobba som grovis vid undersökningen i Slagsta. Har var en lugn person som även gjorde insatser för den jämtländskan arkeologin, säger han.

Grovis är en person som sållar och utför andra grövre arbetsuppgifter vid en arkeologisk undersökning. (reds.anm)

Ur Dagens Nyheter 15 september 1971.

Hur gick det till när han hittade hällristningen?

-Rudolf gick varje dag mellan grävningen och en arbetsbod de hade stående här intill. En dag sparkade han till mossan på hällen, vilket var typiskt för honom. Då kom de första ristningarna fram. Då blev det stor kalabalik. Hällen skulle sprängas för att ge plats åt vägen, säger han.

Detalj av Slagstaristningen våren 2020, innan figurerna målades i, vilket Sven-Gunnar Broström gjorde med tillstånd av länsstyrelsen. Ungefär så här, men utan färg, såg ristningen ut när den påträffades under mossan 1971 – nästan 3000 år efter att den hade ristats.

Efter fyndet ändrade ansvariga myndigheter sträckningen på vägen för att rädda den del av berget där ristningen finns.

Samma del av ristningen som bilden ovan hösten 2020.


I ristningen finns tre springande djur avbildade. Dessa djur har tolkats som hjortar. Men Sven-Gunnar Broström delar inte den uppfattningen.

– Jag tror det är hästar. Det är så där hästar ofta är avbildade i den skandinaviska bronsålderns bildvärld. På vissa ristningar är de kombinerade med vagnar, säger han.

På frågan om varifrån personerna som gjorde ristningen kom ifrån, säger han att de kan ha kommit från Hallundaboplatsen.

Krönröse från bronsåldern i Hallunda.

Vad det en slump att de som gjorde Slagstaristningen valde just denna häll?

-Nej, det tror jag inte. Platsen är väl vald och hade någon form av betydelse. Den del av hällen där ristningarna finns är av bergarten amfibolit. Hällen är jämn. Den har knappt vittrat i och med att isräfflorna är fortfarande synliga. Jag tror att det är en och samma person som gjort bildmotiven. De har alla samma karaktär. Skålgroparna har sannolikt tillkommit senare, säger han.

Isräfflorär avlånga spår som inlandsisarna skapade i berghällar (reds.anm).

Efter att Slagstaristningen hade påträffats 1971 ändrades sträckningen av Botkyrkaleden, så att den ristade delen av hällen räddades.

I Slagstaristningen finns flera skepps- eller båtbilder som saknar akter. Det är inte vittring eller andra skador som är orsaken, utan att skeppen av någon anledning inte ristades klart. Men det är enligt Sven-Gunnar Broström inte ovanligt.

-Det är ganska vanligt på hällristningar. Ibland kan både för och akter saknas. Ibland är det bara enstaka streck som gjorts, säger han.

Ett skepp eller båt utan akter

Kan hällen i Slagsta gömma okända ristningar?

-Nej, jag har undersökt hela hällen. Det finns inga fler bildtistningar. Däremot finns det en skålgrop på toppen av hällen. På andra sidan Botkyrkaleden finns fler skålgropar, men de är tyvärr övertäckta av jord, säger han.

Trots att det gått över femtio år sedan Slagstaristningen upptäcktes, så finns det okända detaljer i den, som Sven-Gunnar har noterat. Han visar en avlång kana, en knappt två decimeter bred fördjupning, som går lodrätt genom hela ristningsytan. Den är knappt synlig för ögat och syns inte på bild.

Rakt genom Slagstaristningen löper en knappt två decimeter lång kana. Dessa kanor är i Sverige en dåligt känd fornlämningstyp. De förekommer i hällar med och utan hällristningar.

Liknande kanor har han noterat på flera hällar, både med och utan hällristningar.

Hur pass etablerad är dessa kanor inom svensk arkeologi?

-Inte alls. Dessa kulturkanor är mer eller mindre okända, men är klassade som fornlämningar. Det har skrivits ett fåtal artiklar i ämnet, inte mer. Men i Europa, bland annat Frankrike, så är de mer uppmärksammade och där finns en folklig tradition om fertilitet. Enligt traditionen ska kvinnor som ville bli fertila ha åkte ner i dessa kanor. Jag har noterat att det i Sverige ibland finns skålgropar i kanorna, Sven-Gunnar Broström.

Nedanför Slagstaristningen har arkeologerna hittat keramik.

Varför gjorde bronsålderns människor dessa ristningar?

-Det finns flera teorier. Men de lade ner mycket arbete på att skapa dessa bilder. I samband med att Slagstaristningen upptäcktes gjordes en liten undersökning nedanför hällen. Där hittades keramik som inte är daterad. Någon form av verksamhet har pågått där, säger han.

Nutid möter forntid i Slagsta.


Hur många hällristningar har du hittat?

-Det har jag inte koll på. Men om jag räknar både bilder och skålgropar så är det tusentals. På någon plats kanske det bara finns en skålgrop. På nästa ställe kan det finnas hundratals. Vid många upptäckter har jag haft kollegor med mig, säger han.

Är alla hällristningar upptäckta?

-Nej, tvärt om. De hällristningar som är kända är bara en liten del av vad som finns. Det kan vara värt att titta närmare på kända hällristningar. Ganska ofta finns där bilder som arkeologer har missat, säger han.

Ett skepp, några skålgropar och två abstrakta motiv.

Har du några tips till dem som vill leta efter okända hällristningar?

-En grundförutsättning är att det finns bronsålderslämningar i närheten. Hällristningarna gjordes för att synas. Leta upp hällar och stenblock som ligger i anslutning till åkermark och titta under mossan, säger Sven-Gunnar Broström.

Mer att läsa om bronsåldern:
http://wadbring.com/historia/undersidor/bronsalder.htm

.

Friluftsmuseet Norrlanda fornstuga

Den ligger i skuggan av Gotlands välkända turistmål – Norrlanda fornstuga, en samling hus och föremål som visar hur en gotländska gård såg ut för hundratals år sedan.

Text och foto: Jens Flyckt

Vid Burs, inte långt från Hörsne kyrka, ligger ett friluftsmuseum, som ärr en av Gotlands mindre kända pärlor.

Redskapsbod med agtak till vänster. Till höger syns ena gaveln på den så kallade Fingers-ladugården, Gotlands enda bevarade bulhus från 1600-talet.

De var småbrukaren Johan Larsson, som tillsammans med sina söner Gustaf och John, år 1926 köpte en fallfärdig stuga. Halva stugan monterades ner, fraktades och monterades upp på den markplätt som skulle bli Norrlanda fornstuga.

Line-stugan, den första byggnaden som flyttades till Norrlanda fornstuga.
Visthusbod .

Gustaf Larsson var en hängiven hembygdsforskare. Han cyklade runt och dokumenterade den gotländska landsbygden, särskilt öns östkust, med kamera och penna. Redan 1916 började han fotografera – med bälgkamera och glasplåtar. Han efterlämnade 2176 bilder på allt från byggnader, porträtt, växter och föremål.

”Han gör porträtt av hus” skrev Dagens Nyheter om Gustaf Larsson den 8 juli 1983 i samband med hans 90-årsdag.

Gustaf Larsson var även poet, vars lågmälda och jordnära poesi har spritt sig långt utanför Gotlands kalkvita stränder.

”Ett askträd kastade sin mörka skugga
över min första stund på jorden.
Smärtans och glädjens fågel sjöng
i dess vida krona.
Denna mark som trädet överskuggar
känner mina år, vet mitt liv,
ty alltid – så ofta jag kan –
återvänder jag dit.”

Ur ”Tillflykt” av Gustaf Larsson.

Ljuster, troligen för ålfiske i grunda vatten.

Stugan fylldes med gamla föremål som dels köptes in, men som även kom från familjen Larssons egna samlingar. Det handlar om en lång tidsskala. Det mesta är från 1700- och 1800-talet. Men även stenålder, bronsålder, järnålder och medeltid ingår i samlingarna.

Flintyxor, dopskor av brons, bronsspännen, järnflremål och annat i Norrlanda fornstugas samlingar.

1930 var det dags för hus nummer två, ett så kallat bollhus i Hörsne, som med stöd från Gotlands fornvänner flyttades till Norrlanda.

Norrlanda fornstuga är en närmast dokumentär skildring över en gotländsk gård på 1700-talet. Brunnen i bakgrunden är daterad till medeltiden.

1936 flyttades en tredje byggnad, en strandbod, till Norrlanda. Efter det har flera andra hus, bland annat tjärbod, slåtterbod, torrbastu, hemlighus och smedja flyttats till platsen. Idag ingår tolv hus i samlingarna.

1956 övergick Norrlanda fornstuga till en ideell stiftelse, som idag äger och förvaltar samlingarna.

Norrlanda fornstuga rymmer allt från byggnader, solur, stenyxor, jordbruksföremål, husgeråd, möbler, verktyg, inredningar samt jakt- och fiskeutrustning.

Solur.
Diverse handredskap.
Samling av ålderdomliga hästskor.

Bland de mer udda föremålen hör ett gravklot från järnåldern, en medeltida brunn bestående av kalkhällar samt en bildsten. Enligt den inventering som Riksantikvarieämbetet gjorde på platsen 1977, ingår öven en valksten och ett valkar i samlingen. Vad valksten är för något framgår inte.

Denna bildsten står i ett av husen vid Norrlanda fornstuga. Den är inte registrerad i fornlämningsregistret.

Husen är byggda i skiftesverksteknik – så kallade bulhus. Det är en byggnadsteknik med lång tradition i Sverige.. Några av husens tak är täckta av ag, ett gräs som växer på fuktiga platser. På Gotlands går bruket att använda ag på taken tillbaka till järnåldern.

I samlingarna ingår även fem kalkblock med så kallade sliprännor, eller svärdslipningsstenar, som de heter i folkmun.
Dessa rännor, som kan vara upp till en meter långa, är i likhet med skålgroparna ett mysterium som ingen har kunnat förklara. Teorierna är dock många.

Rännorna kan ligga ensamma, i grupper, i solfjädersmönster och ibland korsar de varandra. Undersökningar av räfflor på Gotland visar att de ofta är gjorde i öst-västlig riktning.

Dateringen av sliprännorna har långe debatterats. Under 1900-talets början ansåg man att de härrörde från tiden vid yngre stenålder-äldre bronsålder. Det har även funnits teorier om att de är medeltida. Idag är den allmänna uppfattningen att de är drygt 1000 år.

Svärdsräfflor i solfjädermönster vid Norrlanda fornstuga.

Det anses dock bevisat att rännorna inte har använts till svärdslipning. Oavsett var gutarna använde rännorna till så måste de haft en stor betydelse – praktiskt eller symboliskt. Cirka 3600 sliprännor är kända från Gotland och de är jämt spridda över hela ön.

Två parallella sliprännor vid Norrlanda bygdegård.

Den 10 maj 1985 gick Gustaf Larsson ur tiden. En månad senare förde hans hembygd stoftet av honom till den sista vilan på Norrlanda kyrkogård.

Ur Gotlands Allehanda 1985.


Fyra år senare bildades Gustaf Larsson-sällskapet, som idag vårdar minnet över hans dokumentära, vetenskapliga och litterära livsverk.

Glesbygdens okrönta väntkurer


Det här är berättelsen om de slingrande landsvägarnas okrönta symbol – väntkuren
Vid ensliga vägskäl och gamla vägsträckningar står de. Och ju längre bort från tätorterna man kommer, desto mer personliga och uttrycksfulla blir dem

Text och foto: Jens Flyckt

I en kurva i byn Koppslahyttan utanför Borlänge i Dalarna står en väntkur med anor från 1940-talet. Den är faluröd, har handgjorda skyltar och byggdes av byborna själva för några år sedan.
Erik Oskar Karlstens är uppvuxen i byn och kan berätta om deras välvårdade väntkur.

Koppslahyttan, Dalarna. Erik Oskar Karlstens vid väntkuren i Koppslahyttan.

– Kuren byggde vi i bylaget år 1995. Den ersatte den tidigare kuren som var en ombyggd veranda från en banstuga som stod nere vid järnvägen. Den släpades hit över väglöst land i slutet av 1940-talet. Ingången till den kuren var mot andra sidan, vilket inte var så bra i och med att snön drev in i kuren, säger Erik Oskar Karlstens.

Har du själv några minnen från den tidigare kuren?

-Ja, skolbilen stannade här. På den tiden fanns inte skolbuss. Jag brukade ställa min cykel i den, säger han.

Detaljer från väntkuren i Koppslahyttan.

Väntkurens historia, som inte ska blandas ihop med moderna och massproducerade busskurer, är på många sätt en oskriven historia. Det har givits ut mängder av böcker om allt från utedass, såganläggmingar, torpstugor, jordkällare och andra säregna företeelser på lands- och glesbygden.

Men väntkurerna, dessa ofta uttrycksfulla och säregna små byggnadsverk, verkar ingen ha reflekterat över. När hembygdsföreningar skriver om hembygden nämns sällan väntkurer, trots deras långa historia och djupa anknytning till hembygden.

Alsike, Uppland. Utanför Knivsta står denna gula kur – som till formen påminner om ett avbytarbås.. Den har ingång från hörnet, är byggd på plintar och är inredd med ett litet bibliotek, där väntande resenärer kan ta böcker. Notera blomlådan.
Interiören med bibliotek från kuren vid Alsike.

Sverigereportage har besökt några av landets väntkurer. Variationen och påhittigheten är stor. Väntkurerna kan delas in i två kategorier. De som satts upp av bussbolag eller kommuner, men som sedan byggts om eller inreds av lokalbefolkning.

Den andra typen är kurer som byggts på plats av privatpersoner, hembygdsföreningar, lokala entreprenörer eller byalag. Dessa kurer kan även vara gamla skjul och uthus som flyttats och byggts om till väntkurer.

Det finns även en tredje kategori – de massproducerade busskurerna som det finns tusentals av längs gator och vägar. Men dessa är helt anonyma, saknar all form av personlighet och lokal anknytning. Dessa är därför inte medtagna i detta reportage.

Edsbro, Uppland. Exempel på en väntkur, som ser ut som dem kollektivtrafiken sätter upp, men som lokalbefolkningen har byggt och försett med en utanpåliggande bänk. Denna kur har flera typiska detaljer, bland annat en hemmatillverkad askkopp. I kuren finns även tidningsklipp som berättar om en försvunnen dansbana som låg i närheten..
Edsbro, Uppland. Typisk kur-askkopp med lika typisk uppmaning.

Det finns slående likheter i sättet väntkurerna har tillkommit på – oavsett var i landet man befinner sig. Ofta är det någon lokal person som reagerar över att barnen står vid vägen och väntar på bussen i regn och snö.

Lohärad, Uppland. Vissa väntkurer står långt från vägområdet, men ändå nära nog för att resenärer ska hinna ner till vägen när bussen eller bussen kommer,

När man har bestämt sig för att bygga en väntkur så kontaktas bussbolaget eller kommunen – och svaret blir nej. ”Inga byggnationer inom vägområdet” brukar det heta.

Men det är sällan som ett nej accepteras av befolkningen på glesbygden. De börjas ringas runt i bygden och ganska snabbt har man fått ihop gratis byggmaterial och arbetskraft. När denna handlingskraft väl fått fart är det inte mycket som kan stoppa den. Resultaten kan ibland ta ganska drastiska uttryck, som kurer med gjuten betongplatta, indragen el, belysning, snickarglädje, konstsmyckade väggar, blomlådor, mattor, gardiner , bibliotek och virkade hundar i full storlek.

Sättraby, Roslagen? Stickad kur-hund i naturlig storlek. Denna skapelse står uppbunden vid den lokala väntkuren.
Malsta, Uppland. För att signalera till bussföraren när det är mörkt, snurrar väntande passagerare på denna reflexskiva.
Odensala, Uppland. Strax norr om Arlanda flygplats finns denna mycket påkostade väntkur från 2003. Det var den lokala entreprenören Timo Lipitsä, som Sverigereportage tidigare har skrivit om, som tyckte synd barnen som stod och väntade på bussen i regnet. Han kontaktade därför en lokal såg som stod för virketoch en lokal snickare bygga kuren, som är stor som en friggebod.. Han gjöt en betonggrund och samt utförde alla asfalt – och markarbetena. Kuren, som har belysning, detaljer från forntidens formspråk, smidesarbeten, har även en tillhörande runsten som Timo själv har tillverkat samt en rest bautasten. Stenarna fungerar som inkörningsskydd.

Flera av de kurer som Sverigereportage har dokumenterat är präglade av civil olydnad, Där finns en attityd som för tankarna till Lars Molins klassiska film ”Midvinterduell”.
Att bygga en väntkur vid en allmän väg utan tillstånd eller ens ha informerat väghållaren om planerna, brukar inte mottas med någon större glädje hos ansvariga myndigheter.

Sämtegen, Uppland. Denna kur är ovanlig på flera sätt. Dels är den knuttimrad och har ett utseende som påminner om en slogbod.

Förvånandsvärt ofta kommer folk undan med tilltagen och kurarna får stå kvar. I fall där där krav om rivning har ställts, så har kuren flyttats tillräckligt långt från vägområdet så att de inte omfattas av gällande lagar och förordningar. Kurarna ställs istället på bondens åker eller annan närliggande privat mark. Är terrängen svår lägger man en enkel spång byggt upp till vägen.

Väddö, Uppland. Detta bygge, med tegeltak, faluröd panel, vita knutar och snickarglädje, är av hög kvalitet. Bättre än så här blir det knappast inte.

På många håll har väntkurerna utvecklats till mer än enbart platser där man väntar på bussen. De har blivit samlingsplatser där allt från motorburna ungdomar, jaktlag och pensionärer träffas. Kurarnas väggar blir självklara anslagstavlor och gallerier för lokala konstnärer.

Älgars, Västergötland. Här har kuren dekorerats med en skylt.

Skyltar är tecken på att en väntkur har genomgått denna statushöjande utveckling. Den vanligaste formen av utsmyckning, oavsett om det är en kur som bussbolaget satt upp eller bygden har byggt, är skyltar med bynamnet. Namnet kombineras ofta med ”city”, ”centrum” eller ”torg”.

Skyltarna kan vara påkostade och specialbeställda emaljskyltar, vara vackra handarbeten eller enkla brädbitar med bynamnet skrivet på.


Ensligt belägna väntkurer, i trakter där det sällan kommer någon trafik, fungerar även som mötesplats för par på tu man hand, under ljusa sommarnätter där endast nattskärrans sång bryter tallskogarnas tystnad. Klotter och inskriptioner i vissa kurer vittnar om kärleksmöten på träbänkar mellan faluröda väggar.

Ellan, Uppland. Väntkuren är en naturlig samlingsplats. På väggen finns information om lokala företag, kartor och lokala evenemang. Och där finns även en påkostad skylt, vilken är ett signum för denna typ av kur.

Utseendemässigt finns det ingen standard på denna typ av väntkurer. Vissa av dem är så stora att en halv skolklass ryms på bänkarna i dem. Andra är inte större än att ett par personer får plats.

Den kanske viktigaste detaljen, särskilt om kuren stor 50 meter från vägen, är ett fönster mot det håll där bussen eller skolbussen kommer ifrån. Står kuren en bit från vägen är det viktigt att man ser bussen i tid och hinner ta sig till hållplatsen.

Kurvallen, Uppland. En annan särgen väntkur utanför Knivsta är denna som har förstuga eller veranda.

Dessa folkliga yttringar väcker ibland anstöt hos arkitekter och andra stilexperter.

För många år sedan lät Sigtuna kommun tillverka några faluröda väntkurer i plywood, vilka stod i skarp kontrast mot de kurer av metall och betong som annars var brukligt på landsbygden. Det blev nyhetsinslag på TV där kritiska tjänstemän ifrågasatte denna ”bonniga” byggnadsstil. Men boende på landsbygden där kurerna ställdes upp, äuppskattade dem.

Vidbo, Uppland. I början av 1990-talet lät Sigtuna kommun tillverka några väntkurer i plywood, vilka kritiserades för sitt ”bonniga” utseende. Men vanligt folk uppskattade dem och inte minst den faluröda färgen, som knyter an till en gammal byggnadstradition.


Men väntkurer handlar inte enbart om framåtanda, överlevnad, gemenskap och entreprenörskap. Väntkurerna är även symbol för den nedmontering av samhällsfunktioner på lands- och glesbygden.
En bussförbindelse är ofta avgörande för en bygds fortlevnad. Så länge bussen går, om så bara en gång om dagen eller någon gång i veckan, så har kuren en viktigt funktion. Men när bussen slutar gå så försvinner så mycket mer än enbart transportmöjligheter.

Väntkuren, som ofta stått länge på platsen, förlorar plötsligt sin funktion som symbol och samlingsplats.
Kvar blir en byggnad som ingen längre underhåller eller samlas vid. Färgen flagnar, fönster spricker och taken ruttnar. Kvar blir ett monument med läckande tak – över en allt mer utarmad glesbygd.

Lågt flygande ”postgång”

Det är tidigt 2000-tal och över Stockholmsförorten Upplands Väsby, som då som nu ligger under den södra inflygningen till Arlanda flygplats, glider en luftballong sakta fram över hustaken.

Det är oklart om ballongen hade drabbats av något fel. Vill minnas att piloten till slut fick ner ballongen på en grönyta i norra delen av samhället.

Text och foto: Jens Flyckt