Hörsne kyrkas feminina gravhäll

Vid Hörsne kyrka på Gotland finns flera medeltida gravhällar uppställda. En av hällarna är mycket ovanlig och har två ristade tecken – som tros symbolisera Jungfru Maria och Jesus uppståndelse i form av månens pånyttfödelse. Text och foto: Jens Flyckt där inget annat anges. Gotland. Hörsne kyrka är som övriga medeltida kyrkor på Gotland en … Fortsätt läsa

Den sönderslagna runstenen

Den restes i slutet av 1000-talet. Men några hundra år senare slogs runstenen sönder i flera fragment. Sedan 1600-talet har fragmenten både försvunnit och kommit tillbaka – i ett kulturlandskap där medeltida gårdstomter, fossila åkersystem och gravfält vittnar om en bygd där gårdarna låg tätt redan under järnåldern. Text och foto: Jens Flyckt Uppland. I … Fortsätt läsa


Följ min blogg

Få nytt innehåll direkt till din inkorg.