Vårblomma som inte botar pesten

Så här år tittar en av vårens första blommor upp – pestskråp. Framåt sommaren bildar den det svenska växtrikets största blad.

Text och foto: Jens Flyckt

Pestskråp som tittar fram ur jorden i mars.

Natur. Under medeltiden trodde man att pestskråp kunde bota pesten, vilket den inte kan. Växten har dock medicinska egenskaper. Under modern tid har man upptäckt att pestskråp innehåller ämnen som är kramplösande.

Pestskråp växer ofta på historiska platser som slott, herrgårdar och medeltida kyrkor. I regel så bildar den tjocka och marktäckande bestånd vid dammar och diken.

Detta exemplar fotades utanför Norrtelje sjukhus.