Zhen Hua 33 anlände med Guldbron till Stockholm

Text och foto: Jens Flyckt

På onsdagsförmiddagen anlände det kinesiska specialfraktfartyget Zhen Hua 33 till Stockholm med Guldbron, som skeppats från Kina. Transporten på världshaven inledes redan i början av januari i år.

Zhen Hua 33 byggdes mellan åren 2016-2017. Hon är avsedd för styckegods och har ett lastdäck som kan sänkas under vattenytan

Hon är 225 meter lång, 43 meter bred, har en dödvikt på 55 000 ton och har en marschfart på 13,5 knop. Antalet kajplatser är 55 stycken.

Guldbron kommer bli en del av nya Slussen som ny byggs.