Bäverland

Först utrotad på 1800-talet genom hänsynslös jakt. Men nu är bävern tillbaka. Uppemot 100 000 exemplar beräknas den svenska populationen till. I Uppland finns numera bävern i varje vattendrag – från sjöar som Mälaren till större diken.