Från dagen D till Karlsborg

DC-3:an Munin tillverkades 1943 i Kalifornien åt US Army Air Forces och släppte fallskärmsjägare över Normandie på dagen D – 6 juni 1944. På omvägar hamnade planet slutligen vid Karlsborgs fästning år 2008, där det står uppställt på klassisk mark för svenska fallskärmsjägare.

Text och foto: Jens Flyckt

Efter andra världskriget hamnade Munin i Svenska flygvapnet. Namnet fick planet av FOA – Försvarets forskningsanstalt – som byggde om planet för signalspaning.

Efter sin tjänstetid inom Flygvapnet såldes Munin 1983 till Skokloster motormuseum i Uppland där det blev stående i många år. 2008 köptes kärran av Fallskärmsjägareklubben i Karlsborg i Västra Götaland.

DC-3:an Munin ägs och förvaltats av Fallskärmsjägarklubben i Karlsborg. På dagen D, det vill säga den 6 juni 1944 var Munin i amerikansk tjänst och släppte fallskärmsjägare över landstigningen i Normandie.

Den 13 maj 2009 lastades Munin på pråm vid Skoklosterfjärdens strand för transport via Mälaren, Östersjön, Göta kanal och Vättern till Karlsborg. Sex dagar senare lossades Munin och ställdes vid Gamla lägret vid Karlsborgs fästning, där fallskärmsjägarskolan var förlagd fram till 1978. Vid uppställningsplatsen högtidlighålls varje år Fallskärmsjägarnas dag.

DC-3:an Munin flögs senast i juli 1983, då det landades vid Skokloster i Uppland.

Munins exteriör och interiör är återskapat som det såg ut 1949.

DC-3, eller Douglas DC-3, är ett ikoniskt transport- och passagerareflygplan, tack vare sin stabila konstruktion och höga kapacitet. Närmare 15 000 exemplar tillverkades mellan åren 1935 och 1948. Hundratals DC-3:or är fortfarande i kommersiell drift världen över.