Mårten bygger hus som på medeltiden

Mårten Forssman är timmerman. I Sigtuna Museum & Arts utställningslokaler i Sigtuna stad återskapar han delar av ett hus från 1100-talet.

Huset, som nu får tre väggar och tak, har hämtat inspiration från ett lerklinat flätverkshus från medeltiden som arkeologerna hittade i staden.

-Jag tycker om att jobba med historiska föremål och historiska tekniker, säger Mårten Forssman.

Mårten Forssman arbetar som timmerman.

Det ursprungliga huset var byggt med stolpverksteknik och med en träsyll som låg direkt mot marken. Genom ett av fönstren i museets utställningslokal kan man se det kvarter vid Stora gatan där huset låg för närmare tusen år sedan.

I resterna av det ursprungliga huset fann arkeologerna mängder av hornspill – det vill säga rester av älghorn. Det var en kammakares verkstad där kammar av älghorn, som var populära på 1100-talet, hade tillverkats.

Det är inte fråga om en kopia av huset från 1100-talet. Istället handlar det om en byggnation som är anpassad efter Sigtuna Museum & Arts utställning.

Huset är en del av Sigtuna Museums & Arts basutställning där vardagsliv speglas – från miljonprogrammen till medeltidens Sigtuna.

Anders Söderberg, antikvarie vid Sigtuna Museum & Art, berättar att huset rent arkitektoniskt representerar en byggnadstyp som var vanlig i Sigtuna under 1000-talets och en bit in på 1100-talet.

Anders Söderberg påpekar att det inte är fråga om en kopia av originalhuset, utan en öppen konstruktion som anpassas efter utställningsrummet och den pedagogiska inriktning som utställningen har. Det kommer att ligga hantverksspill på golvet, som det gjorde i det ursprungliga huset. Det kommer även finnas en arbetsbänk och halvfabrikat av kammar som besökarna kan ta på.

En av de sista arbetsuppgifterna som Mårten har att göra är flätverket.

-Delar av husväggen flätar jag med vidjor. Jag är lite osäker på vilket trädslag de använde på medeltiden. Jag använder ask, men funderar på om det inte kan ha varit hassel de använde, säger han.

Mårsten Forssman säger att flätverket av vidjor egentligen ska täckas med lerklining – en blandning av gödsel, lera och halm. Men i och med att barnen som besöker utställningen ska kunna titta ut och in genom väggen, så blir det ingen lerklining.

Ursprungligen var flätverket täckt med så kallad lerklining, en blandning av halm, gödsel och lera.  Vidjorna fungerade som armering i väggen. Lerklining av väggar, en teknik som användes på knuttimrade hus ända in på 1900-talet, skapar en isolerande, hållbar och skyddande yta.

-Här är det tänkt att barnen som besöker utställningen ska kunna se ut genom väggen. Därför är inte vidjorna lerklinade, säger Mårten Forssman.

 Varför blev du timmerman?

-Hemma på gården utanför Sigtuna har vi flera timmerhus som jag gått och tittat på och funderat över hur de byggdes. Det var mitt historieintresse som gjorde att jag sökte utbildningen till timmerman på Gotlands högskola för tio år sedan, säger Mårten Forssman.

Hur är intresset för den hantverkstradition som du representerar?

-Under de tio åren jag har varit verksam så har intresset ökat. Allt fler efterfrågar traditionella hantverksmetoder. Det är både renoveringar och nyproduktioner som efterfrågas, säger han.

I Mårtens redskapslåda finns många redskap och verktyg som har sett likadana ut i närmare tvåtusen år. 

I den modrena timmermannens redskapslåda finns verktyg som inte förändrats nämnvärt på tvåtusen år.

-Takbrädorna har jag till exempel hyvlat med en skave, som är en medeltida hyvel, säger Mårten Forssman.

Text och Foto: Jens Flyckt