Oklart när familjen får el

Vattenfall Eldistribution kan i dagsläget inte säga när elkabeln fram till Michael Karlssons nybyggda westerngård kan vara klar. Agneta Molinder vid Vattenfalls presstjänst beklagar att det dröjer, men skriver att deras ambition är att arbetet ska slutföras så snart som möjligt.

Text och foto: Jens Flyckt

I Sverigereportages artikel om Michael Karlsson, som bygger en gård från grunden mitt i skogen, säger han att han redan innan byggstarten 2018 blev lovad el till fastigheten av Vattenfall till augusti 2019.

Läs om Michael Karlsson bygger gård i westernstil::

Vattenfall distribution skriver att de inte brutit mot något löfte, utan hänvisar till en paragraf i gällande avtal som säger att arbetet kan påbörjas så fort nödvändiga tillstånd är underskrivna.

”Vi har hela tiden haft ambitionen att ansluta så snart som möjligt men anslutningen är beroende av att vi får de tillstånd som krävs för att utföra arbetet, vilket vi inte fått i detta fall” skriver Agneta Molinder i ett mejl till redaktionen.

Hon bekräftar Michael Karlsson uppgifter om att det är en intilliggande markägare som motsatt sig ledningsdragningen.

”När en ledning går över ytterligare en fastighet behöver vi tillstånd från fastighetsägaren. Vi har skickat ut ett så kallat markupplåtelseavtal till den aktuella markägaren upprepade gånger. Vi har ännu inte fått något påskrivet avtal från markägaren på den intilliggande tomten” skriver Agneta Molinder.

Hon berättar att Vattenfall som alternativ även har ansökt om så kallad ledningsrätt hos Lantmäteriet, men att ett sådant tillstånd kan ta upp till 1,5 år att få.

”Men med det har vi möjlighet att påbörja arbetet utan ett påskrivet avtal” skriver hon.

Vattenfall har undersöker även möjligheterna till en alternativ dragning av elledningen över andra marker.

”En sådan lösning skulle i så fall innebära en merkostnad för kunden men innebär att vi kan påbörja arbetet så fort vi har markupplåtelseavtal påskrivna av dessa markägare.”

Hur lång tid brukar denna typ av ärenden ta?

”Varje ärende är unikt och vi kan därför inte ge någon generell uppgift”, skriver Agneta Molinder

När kan familjen Karlsson räkna med en elanslutning?

”Tyvärr kan vi inte ge någon tidsangivelse här, men vi hoppas att vi kan hitta en lösning snart”